Samenwerken

Leerkrachten

Het hele schoolteam is betrokken bij de zorg voor je kind, op de eerste plaats de klasjuf en bij uitbreiding alle leerkrachten, aangezien zij ook tijdens de toezichtmomenten aandacht geven aan je kind.

Ouders

Je bent als ouder een cruciale schakel en wij betrekken je dan ook bij elke stap die we (samen met jou) zetten. Je kan thuis belangrijke signalen van je kind zien. Het is belangrijk die informatie aan de klasjuf of de zorgcoördinator door te geven. Als ouder kan je ook altijd met ons contact opnemen als je vragen hebt.

Zorgcoördinator

Zo nodig schakelt de klasjuf de zorgcoördinator in. In onze school wordt de functie van zorgcoördinator gewoonlijk ingevuld door de directeur.

CLB

In het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat je kind op school zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Oostvlaanderen.

Logopedie, kinesitherapie

Op vraag van de ouders of van de leerkracht kan een logopedist zijn advies geven en eventueel begeleiding opstarten. Deze begeleiding kan tijdens de klasuren op onze school. Ook kinesitherapie behoort tot de mogelijkheden.

GON-begeleider

GON is de afkorting van ‘geïntegreerd onderwijs’. Een GON-begeleider is een leerkracht uit het bijzonder onderwijs, die zo nodig enkele uren per week naar onze school komt om een kind te begeleiden. Deze persoon zit bij het kind in de klas of neemt het kind apart in een andere ruimte.

Reacties zijn gesloten.