Oudercontact

Samen opvoeden

Wij kiezen als school heel bewust voor een intense samenwerking met de ouders. We organiseren verschillende contactmomenten, klassikaal en individueel. Wij zijn immers partners in de opvoeding van je kind.

  1. De laatste zaterdag van augustus organiseren we een snuffeldag voor onze kleuters. Samen met hun ouders kunnen onze kapoenen eens komen rondsnuffelen in de klassen. Onze klassen staan dan reeds klaar tegen de eerste schooldag. De leerkrachten stellen zich voor en leggen hun manier van werken uit. Je maakt kennis met hen en met de andere ouders en je kan voluit vragen stellen over de gang van zaken op school.
  2. In oktober is er een eerste individueel oudercontact waarbij je onder vier ogen met de juf over de ontwikkeling van je kind kan praten.
  3. In februari is er een tweede individueel oudercontact, voor de kinderen van de derde kleuterklas. Indien alles goed gaat, is dit het laatste formele oudercontact.
  4. In het derde trimester is er voor de ouders van de oudste kleuters een infoavond in verband met de overgang naar het eerste leerjaar.
  5. Op het einde van het schooljaar is een derde individueel oudercontact mogelijk voor de kleuters van de peuter- en eerste kleuterklas en tweede kleuterklas. Begin juni is er ook een namiddag en/of avond voorzien voor een uitgebreide bespreking van kinderen uit de derde kleuterklas met extra zorgen, dit samen met het CLB.
  6. Daarnaast hechten wij veel belang aan de spontane schoolpoortcontacten: voor en na de klasuren mag je directie en juffen altijd aanspreken.
  7. Voor een langer gesprek, als je je zorgen maakt of vragen hebt over de aanpak, maak je het best een afspraak met de leerkracht van je kind.
  8. De ouders krijgen af en toe een themabrief via e-mail. Daarin lees je over de thema’s, de liedjes en versjes en andere nuttige weetjes m.b.t. de klaswerking.

Kindvolgsysteem

Onze school voert een actief zorgbeleid. We volgen de evolutie van je kind via het zogenaamde kindvolgsysteem.

Als je kind individuele begeleiding nodig heeft, nemen we met jou contact op om goede afspraken te maken. Zo weet je precies wat je van de school mag verwachten en wat je zelf kan doen.

Reacties zijn gesloten.