Schoolraad

De schoolraad vergadert gewoonlijk driemaal per schooljaar en is samengesteld uit drie geledingen:

  • 3 leerkrachten
  • 3 ouders
  • 3 personen van de lokale gemeenschap (die in de omgeving van de school wonen)

Onder de leden wordt een voorzitter en een secretaris gekozen. De negen leden hebben een mandaat van vier jaar en hebben allemaal stemrecht.

De directeur en een lid van het schoolbestuur zijn op de vergaderingen aanwezig om uitleg te geven en om de adviezen te vernemen. Zij hebben enkel een raadgevende rol, zonder stemrecht.

De ouders in de schoolraad vertegenwoordigen álle ouders. Als je vragen hebt over iets dat alle kinderen of ouders aanbelangt, mag je die altijd stellen aan een juf, de directeur of iemand van de oudergeleding van de schoolraad. Dat kan gaan om de bijdrageregeling, activiteiten, uitstappen, afspraken, reglementen, veiligheid, infrastructuur enzovoort. De schoolraad zal elk probleem of voorstel rustig bekijken en je hierover informeren.

De schoolraad heeft overleg- en adviesbevoegdheid. Voor sommige onderwerpen heeft het schoolbestuur een formeel advies van de schoolraad nodig, om een beslissing te bekrachtigen.

De leden van de schoolraad dragen ertoe bij dat onze school een plek is en blijft waar kinderen gelukkig zijn, waar de juffen efficiënt kunnen werken en waar iedereen veilig en tevreden is.

Leden met stemrecht

Personeel

Marleen Verzele, secretaris Lozerstraat 38, 9770 Kruishoutem (Lozer) 09 383 63 97 johan.duchatelet@skynet.be
Sofie Kint, plaatsvervangend secretaris Karreweg 48, 9770 Kruishoutem 0472 47 93 73 kint.sofie@telenet.be
Marleen Samyn Henri Lebbestraat 118, 8790 Waregem 056 32 35 29 marleensamyn@gmail.com

Ouders

Vincent Dhaenens, ondervoorzitter Nazarethsesteenweg 34 E, 9770 Kruishoutem 09 384 56 07 vincent.dhaenens@skynet.be
Annick Vandeputte Ropoortstraatje 2, 9770 Kruishoutem 0477 17 66 51 vandeputte.annick@telenet.be
Davinia Vandevelde Stuivershoek 3, 9770 Kruishoutem 0476 26 76 16 Davinia.vandevelde@telenet.be

Lokale gemeenschap

Marieke Willems, voorzitter Wielewaalstraat 49, 9770 Kruishoutem 09 328 45 52 debruyne-willems@skynet.be
Stefaan Van Daele Ouwegemsesteenweg 225, 9770 Kruishoutem 0476 34 76 46 stefaan.van.daele@skynet.be
Gisele Balcaen Neerrechemstraat 70, 9770 Kruishoutem 09 383 76 44 ilse_vandorpe@hotmail.com

Aanwezigen met adviserende functie

Schooldirecteur

Veronique De Schepper, directeur Pelikaanstraat 72, 9700 Oudenaarde 0475 21 95 42 vks.lozer@skynet.be

Gevolmachtigde van het schoolbestuur

Rafaël Latoir Lozerstraat 18, 9770 Kruishoutem 09 383 52 44 raf.latoir@pandora.be
Chantal De Vos Geldstraat 3, 9770 Kruishoutem 09 383 80 66 chantal_devos@yahoo.com

Reageren is niet mogelijk