Schoolraad

De schoolraad vergadert gewoonlijk driemaal per schooljaar en is samengesteld uit drie geledingen:

 • 3 leerkrachten
 • 3 ouders
 • 3 personen van de lokale gemeenschap (die in de omgeving van de school wonen)

Onder de leden wordt een voorzitter en een secretaris gekozen. De negen leden hebben een mandaat van vier jaar en hebben allemaal stemrecht.

De directeur en een lid van het schoolbestuur zijn op de vergaderingen aanwezig om uitleg te geven en om de adviezen te vernemen. Zij hebben enkel een raadgevende rol, zonder stemrecht.

De ouders in de schoolraad vertegenwoordigen álle ouders. Als je vragen hebt over iets dat alle kinderen of ouders aanbelangt, mag je die altijd stellen aan een juf, de directeur of iemand van de oudergeleding van de schoolraad. Dat kan gaan om de bijdrageregeling, activiteiten, uitstappen, afspraken, reglementen, veiligheid, infrastructuur enzovoort. De schoolraad zal elk probleem of voorstel rustig bekijken en je hierover informeren.

De schoolraad heeft overleg- en adviesbevoegdheid. Voor sommige onderwerpen heeft het schoolbestuur een formeel advies van de schoolraad nodig, om een beslissing te bekrachtigen.

De leden van de schoolraad dragen ertoe bij dat onze school een plek is en blijft waar kinderen gelukkig zijn, waar de juffen efficiënt kunnen werken en waar iedereen veilig en tevreden is.

Leden

Personeel

 • Verzele Marleen
 • Kint Sofie
 • Vande Walle Barbara

Ouders

 • Saartje (mama van Josephine-Charlotte)
 • Maité (mama van Mello & Mille)
 • Kim (mama van Artuur & Anna)

Lokale gemeenschap

 • Dupont Dirk
 • Cortvriend Stefanie
 • De Vos Chantal

Adviserende leden

Schoolbestuur

 • Van Daele Stefaan – niet-stemgerechtigd

Directie

 • De Schepper Veronique – niet-stemgerechtigd

Reacties zijn gesloten.