Een dag op school

’s Morgens hangt iedereen z’n jas aan het juiste kapstokje en daarna zitten we samen in de kring. We kijken welk weer het vandaag is en het ‘kindje van de dag’ toont wat hij of zij meebracht. Dit onthaalmoment is een belangrijk moment voor je kleuter. Daarom vragen we dat je kind elke dag op tijd komt.

Na het kringgesprek spelen en werken de kinderen in hoeken of gaan ze samen aan de slag. Op maandag- en dinsdagvoormiddag is er bewegingsopvoeding door een juf die hiervoor speciaal opgeleid is. Als het weer het toelaat, bewegen en sporten we buiten!

Klasuren

8u30-12u05 Klaswerking (op woensdag 8u30-11u15)
9u45-10u Speeltijd
13u30-16u Klaswerking (op vrijdag 13u45-15u)
14u45-15u10 Speeltijd

Toezichturen

Vanaf 8u15 Toezicht op de speelplaats
12u05-13u Middagmaal en middagtoezicht (0,50 euro remgeld, ook voor wie vóór 13u op school is)
Vanaf 13u Toezicht op de speelplaats
Tot 16u15 Toezicht op de speelplaats (op woensdag tot 12u30, op vrijdag tot 15u15)

Klik hier voor de opvanguren.

Reageren is niet mogelijk