Opvoedingsproject

Onze visie …

Opvoedend onderwijs op christelijk gelovige basis

Om ons christelijk opvoedingsproject waar te maken, is onze inspiratiebron Jezus Christus.  Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij getuigen van een christelijk geloof.  Zij trachten dit voor te leven en zo de kinderen te helpen in het ontdekken en beleven van waarden.  Vanuit de evangelische boodschap willen wij vreugde en hoop wekken bij de kinderen.

Wij bouwen aan kwaliteitsonderwijs

Het kind staat centraal.  We streven ontwikkelingsdoelen na.  Door het werken met een kindvolgsysteem kunnen wij onze didactische werkwijze aanpassen aan elk kind.  Zo kan elkeen volgens eigen mogelijkheden maximaal ontwikkelen.  We laten de kleuters zelf exploreren en initiatief nemen, door ondervinding leren ze relaties zien en vroeger opgedane kennis gebruiken in andere en nieuwe situaties.  We streven naar een totale vorming van het kind waar de ontplooiing van hoofd, hart en handen centraal staat.  Door de leerkrachten de kans te geven zichzelf bij te scholen, blijven wij van nabij de vernieuwingen en nieuwe leerinhouden kennen.

Samen een schoolgemeenschap vormen

In onze schoolgemeenschap ervaren de kinderen dat wij met hen begaan zijn.  We beogen steeds positieve relaties met alle leden, kinderen, leerkrachten, ouders, directie en het schoolbestuur.  Wij willen onze kinderen helpen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid. Wij willen maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van godsdienst als van waardenbeleving en engagement.  Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

In deze samenwerking met wederzijdse waardering en respect voor ieders eigenheid, verwelkomen wij onze kinderen.

opvoeding_MG_8175

 

Reacties zijn gesloten.