Op ontdekking in de kleuterklas

Weekthema

Gewoonlijk werken we één tot twee weken rond hetzelfde thema. Een thema sluit altijd aan bij de directe leefwereld van de kleuters. We bieden verschillende activiteiten en zorgen voor variatie en gradatie in de leeftijdsgroepen.

Hoeken

In de speelhoeken ligt materiaal dat past bij het thema. De kleuters kunnen daar zelfstandig spelen en met al hun zintuigen het materiaal onderzoeken, ontdekken, exploreren. Onder leiding van de juf leren ze meer gericht vaardigheden aan.

Kring

We zorgen elke dag voor tal van ontmoetingskansen. We beginnen en beëindigen de dag samen in de kring. We vieren samen feest, we praten over het thema of over wat we beleefd hebben.

Het kindje van de dag krijgt even alle aandacht. En natuurlijk staat de jarige één dag per jaar in de spotlights.

 

Totale ontwikkeling

De kinderen knutselen, maken muziek, luisteren naar een cd, spelen op de computer, werken per twee aan een opdracht, genieten van een ontspanningsspel … In de kleuterklas werken wij aan de totale ontwikkeling van elk kind.

 1. Positieve ingesteldheid: plezier beleven en speels, onbevangen en creatief omgaan met de wereld.
 2. Emotionele ontwikkeling: gevoelens herkennen bij zichzelf en bij anderen.
 3. Sociale ontwikkeling: samenwerken, elkaar respecteren, omgaan met een ander.
 4. Morele ontwikkeling: ervaren wat zinvol, mooi, waar en goed is.
 5. Godsdienstige ontwikkeling: verwonderd zijn over de schepping, stil worden.
 6. Muzische ontwikkeling: creatief bezig zijn met materialen, omgaan met geluiden en muziek, taal muzisch gebruiken, dramatiseren.
 7. Motorische ontwikkeling: grove motoriek (bewegen), fijne motoriek (tekenen, schrijfdans).
 8. Zintuiglijke ontwikkeling: intens kijken, luisteren, voelen, ruiken, smaken.
 9. Denkontwikkeling: kennis en ervaringen opdoen rond ruimte, tijd, getallen, meten, techniek.
 10. Taalontwikkeling: luisteren en spreken verfijnen, omgaan met pictogrammen, kennismaken met geschreven taal.
 11. Ontwikkeling van de zelfsturing: zichzelf leren behelpen, leren kiezen, een taak begrijpen en aanvatten, geconcentreerd bezig zijn.

Reacties zijn gesloten.