ZILL. Zin in leren

ZILL is het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het staat voor: “zin in leren, zin in leven”. Vanaf 1 september beginnen we ermee!

Waarom ZILL?

ZILL is één leerplan voor de hele basisschool. Het brengt de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar treffend in beeld.

Daardoor is het voor leerkrachten duidelijker wat de samenhang in de leerstof is, over de leerjaren heen. Zo worden drempels tussen kleuter- en lager onderwijs weggewerkt.

De doelen zijn minder leeftijdsgebonden. Het wordt gemakkelijker om te differentiëren en klasoverstijgend te werken.

Uitgetest en goedgekeurd

Het leerplan is samen met de scholen ontwikkeld. Het is perfect op maat van de praktijk in het gewoon én het buitengewoon onderwijs. Onze kleuterschool nam de voorbije twee jaar deel aan het proeftraject en kon zo al van dichtbij kennismaken en oefenen met ZILL.

Hoewel we mogen wachten tot 2020, starten alle katholieke scholen van Kruishoutem op 1 september 2018 met ZILL. Want met dit leerplan kunnen we creatief aan de slag en kunnen we nog meer inspelen op de noden en interesses van de kinderen.

Wij hebben zin in ZILL!

ZILL geeft de leerkrachten veel vrijheid om zelf vorm te geven aan hun onderwijs, terwijl ze toch rekening houden met de kinderen en de context van de school. Het leerplan biedt aan de scholen heel wat ruimte voor eigen accenten en tegelijk voldoende houvast.

Het leerplan maakt de ‘katholieke dialoogschool’ concreet. Het daagt scholen uit om bij het eigen christelijke opvoedingsproject stil te staan en het in de dagelijkse praktijk uit te voeren.

Ordeningskader

Er zijn 4 persoonsgebonden en 6 cultuurgebonden ontwikkelvelden. Binnen elk ontwikkelveld zijn er meerdere ontwikkelthema’s.

Donut concept

 


Wat is een leerplan? Dit is een overzicht van de leerstof die in de klassen behandeld wordt. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de overheid zijn hierin herkenbaar aanwezig.

Voor de katholieke scholen in Vlaanderen stelt de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen de leerplannen op. ZILL is het nieuwe leerplan voor de kleuter- en lagere scholen.

Meer info op de website van ZILL.

Reacties zijn gesloten.